מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:14.820
כרוז 00:40:58.377
כרוז 00:40:59.953
סיום 00:41:09.170
סיום 00:41:11.253