מקטע זמן
2.5KM 00:11:04.947
כרוז 00:22:58.457
סיום 00:23:04.350
סיום 00:23:09.970
סיום 00:23:11.973
סיום 00:23:15.723
סיום 00:23:19.720
כרוז 00:52:40.140