מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:01:31.607
2.5KM 00:11:54.197
כרוז 00:22:33.170
כרוז 00:22:33.957
סיום 00:22:39.607