מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:24.383
כרוז 00:40:32.117