מקטע זמן
כרוז 00:22:18.127
כרוז 00:22:19.957
סיום 00:22:26.950