מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:00.113
2.5KM 00:10:48.700
כרוז 00:22:13.957