מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:29.497
2.5KM 00:20:22.470
כרוז 00:40:24.443
סיום 00:40:33.190