מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:02.330
2.5KM 00:10:21.697
כרוז 00:22:00.147
כרוז 00:22:00.960
סיום 00:22:07.600
סיום 00:22:10.227