מקטע זמן
2.5KM 00:10:14.943
סיום 00:20:48.440
כרוז 00:53:23.113
כרוז 00:53:35.700
כרוז 00:53:40.110
כרוז 00:53:40.600