מקטע זמן
2.5KM 00:08:42.440
כרוז 00:18:17.460
סיום 00:18:21.940