מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:24.363
2.5KM 00:18:54.460
כרוז 00:39:40.617
כרוז 00:39:42.693
סיום 00:39:51.373