מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:13.610
2.5KM 00:18:40.217
כרוז 00:37:52.373
כרוז 00:37:53.460
סיום 00:38:00.110