מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:20.247
2.5KM 00:17:11.470
כרוז 00:36:11.150
כרוז 00:36:12.947
סיום 00:36:21.617