מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:19.127
2.5KM 00:17:17.713
כרוז 00:35:41.380
כרוז 00:35:43.447
סיום 00:35:53.367
סיום 01:06:42.137