מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:29.270
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:30.120
2.5KM 00:17:58.707
2.5KM 00:17:59.267
כרוז 00:35:05.620
כרוז 00:35:06.947
סיום 00:35:16.490