מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:06.000
2.5KM 00:16:43.457
2.5KM 00:16:52.467
כרוז 00:34:48.620
כרוז 00:34:50.447
סיום 00:34:58.210