מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:28.373
2.5KM 00:16:11.217
כרוז 00:34:19.673
כרוז 00:34:20.720
סיום 00:34:27.617