מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:16.750
2.5KM 00:15:50.297
כרוז 00:31:45.373
כרוז 00:31:47.200
סיום 00:31:54.367
סיום 01:06:30.320
סיום 01:06:34.763
סיום 01:10:38.650
סיום 01:10:46.130