מקטע זמן
זינוק 10 ו 5 ק"מ 00:00:27.370
2.5KM 00:14:33.703
כרוז 00:31:34.377
כרוז 00:31:35.710
סיום 00:31:42.613
כרוז 00:58:49.610