תוצאה
קטגוריה
27 / 21
78%
מגדר
155 / 103
67%
כללי
155 / 103
67%
Swim 153/155
Bike 110/155
Run 151/155