תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
2 / 2
100%
Swim 2/2
T1
Bike 2/2
T2
Run 1/2