תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
2 / 1
50%
Swim 1/2
T1
Bike 1/2
T2
Run 2/2