תוצאה
קטגוריה
51 / 31
61%
מגדר
51 / 31
61%
כללי
51 / 31
61%
Swim 22/51
T1
Bike 34/51
T2
Run 30/51