תוצאה
קטגוריה
44 / 26
60%
מגדר
155 / 101
66%
כללי
155 / 101
66%
Swim 125/155
T1
Bike 92/155
T2
Run 84/155