תוצאה
קטגוריה
51 / 29
57%
מגדר
51 / 29
57%
כללי
51 / 29
57%
Swim 38/51
T1
Bike 22/51
T2
Run 28/51