תוצאה
קטגוריה
51 / 28
55%
מגדר
51 / 28
55%
כללי
51 / 28
55%
Swim 35/51
T1
Bike 23/51
T2
Run 27/51