תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
10 / 8
80%
Swim 6/10
T1
Bike 8/10
T2
Run 10/10