תוצאה
קטגוריה
44 / 26
60%
מגדר
155 / 98
64%
כללי
155 / 98
64%
Swim 54/155
T1
Bike 121/155
T2
Run 104/155