תוצאה
קטגוריה
27 / 20
75%
מגדר
155 / 94
61%
כללי
155 / 94
61%
Swim 66/155
T1
Bike 90/155
T2
Run 111/155