תוצאה
קטגוריה
51 / 22
44%
מגדר
51 / 22
44%
כללי
51 / 22
44%
Swim 21/51
T1
Bike 32/51
Run 46/51