תוצאה
קטגוריה
44 / 23
53%
מגדר
155 / 92
60%
כללי
155 / 92
60%
Swim 120/155
T1
Bike 91/155
T2
Run 65/155