תוצאה
קטגוריה
27 / 19
71%
מגדר
155 / 91
59%
כללי
155 / 91
59%
Swim 84/155
T1
Bike 114/155
T2
Run 71/155