תוצאה
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
9 / 2
23%
כללי
10 / 2
20%
Swim 3/10
T1
Bike 2/10
T2
Run 2/10