תוצאה
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
9 / 1
12%
כללי
10 / 1
10%
Swim 1/10
T1
Bike 1/10
T2
Run 1/10