תוצאה
קטגוריה
27 / 18
67%
מגדר
155 / 89
58%
כללי
155 / 89
58%
Swim 98/155
T1
Bike 78/155
T2
Run 95/155