תוצאה
קטגוריה
7 / 6
86%
מגדר
155 / 84
55%
כללי
155 / 84
55%
Swim 28/155
T1
Bike 95/155
T2
Run 116/155