תוצאה
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
8 / 2
25%
כללי
8 / 2
25%
Swim 4/8
T1
Bike 2/8
T2
Run 2/8