תוצאה
קטגוריה
36 / 25
70%
מגדר
73 / 43
59%
כללי
73 / 43
59%
Swim 8/73
T1
Bike 35/73
T2
Run 49/73