תוצאה
קטגוריה
51 / 13
26%
מגדר
51 / 13
26%
כללי
51 / 13
26%
Swim 13/51
T1
Bike 16/51
T2
Run 9/51