תוצאה
קטגוריה
8 / 1
13%
מגדר
8 / 1
13%
כללי
8 / 1
13%
Swim 1/8
T1
Bike 1/8
T2
Run 1/8