תוצאה
קטגוריה
44 / 21
48%
מגדר
155 / 76
50%
כללי
155 / 76
50%
Swim 37/155
T1
Bike 85/155
T2
Run 89/155