תוצאה
קטגוריה
9 / 8
89%
מגדר
45 / 34
76%
כללי
45 / 34
76%
Swim 24/45
T1
Bike 34/45
T2
Run 33/45