תוצאה
קטגוריה
51 / 3
6%
מגדר
51 / 3
6%
כללי
51 / 3
6%
Swim 4/51
T1
Bike 8/51
T2
Run 2/51