תוצאה
קטגוריה
36 / 25
70%
מגדר
45 / 32
72%
כללי
45 / 32
72%
Swim 34/45
T1
Bike 33/45
T2
Run 28/45