תוצאה
קטגוריה
27 / 17
63%
מגדר
155 / 72
47%
כללי
155 / 72
47%
Swim 41/155
T1
Bike 87/155
T2
Run 79/155