תוצאה
קטגוריה
51 / 2
4%
מגדר
51 / 2
4%
כללי
51 / 2
4%
Swim 1/51
T1
Bike 2/51
Run 45/51