תוצאה
קטגוריה
27 / 16
60%
מגדר
155 / 71
46%
כללי
155 / 71
46%
Swim 97/155
T1
Bike 74/155
T2
Run 33/155