תוצאה
קטגוריה
51 / 1
2%
מגדר
51 / 1
2%
כללי
51 / 1
2%
Swim 2/51
T1
Bike 1/51
Run 44/51