תוצאה
קטגוריה
36 / 23
64%
מגדר
45 / 30
67%
כללי
45 / 30
67%
Swim 33/45
T1
Bike 29/45
T2
Run 34/45