תוצאה
קטגוריה
36 / 21
59%
מגדר
45 / 28
63%
כללי
45 / 28
63%
Swim 29/45
T1
Bike 22/45
T2
Run 37/45